+30 26310 55637   .

  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
Please select your page

Πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

Πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

Σύνοψη

 Μπορούν να συμμετέχουν  Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 

I. Υφιστάμενες  επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  στους  8  στρατηγικούς  τομείς  προτεραιότητας και  τηρούν  βιβλία  Β΄  και  Γ'  κατηγορίας,  οι  οποίες  μέχρι  31.12.2015  έχουν  κλεισμένες  δύο  ή  περισσότερες  διαχειριστικές χρήσεις ή  

II. Νέες  επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  στους  8  στρατηγικούς  τομείς  προτεραιότητας  και  δεν  εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.  

 Επιδοτούνται με  ποσό 15.000€ έως 200.000€ Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.  

 Επιδοτούνται για  o Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός o Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος   o Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης   o Ενέργειες  για  την  κατοχύρωση  ευρεσιτεχνιών  και  την  προστασία  της  πνευματικής ιδιοκτησίας  σε  εθνικό, ευρωπαϊκό  και  διεθνές  επίπεδο  ή  για  την  απόκτηση  και  χρήση  πατεντών  και  για  τη  μεταφορά  τεχνογνωσίας. o Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών  Επιχειρήσεων Joint‐Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.   o Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE). o Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού) Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία  δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

 Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής   Σε  περίπτωση  που  η  επιχείρηση  έχει  λάβει  ενίσχυση  από  προηγούμενο  πρόγραμμα  θα  πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση , να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή  100.000€ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα  έτη.

Περισσότερες πληροφορίες Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. /2631055637-6974810785

files/20160211_prokyrixh_enisxysh_mme.pdf


ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προκυρήχθηκε το πρόγραμμα "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

Σύνοψη Πρόγράμματος

 Μπορούν να συμμετέχουν  Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την  υποβολή της αίτησης. Φυσικά  πρόσωπα  πτυχιούχοι  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  οι  οποίοι, κατά  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της  Πρόσκλησης, ασκούν  συναφή  με  την  ειδικότητά  τους  επαγγελματική  δραστηριότητα  και  δεν  έχουν  σχέση  μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

 Επιδοτούνται για   Τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου  συναφούς με την ειδικότητά τους . 

   Επιδοτούνται με  έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.  έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.   έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.   Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.

 Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής 

  I. Εισοδηματικά κριτήρια  Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ.  

II. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν  Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα  προγράμματα  από  την  1.01.2012  μέχρι  και  την  μέχρι  και  την  ημερομηνία  υποβολή  της  αίτησης.

 Εξαιρείται  η  συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.  

 Σημεία ιδιαίτερης προσοχής  

I. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr. Οι  επιχειρήσεις  που  θα  αξιολογηθούν  θετικά  στη  δράση  θα  ενημερωθούν  για  τον  ακριβή  χρόνο  και  τόπο  αποστολής/παραλαβής  του  φυσικού  φακέλου  που  θα  περιλαμβάνει  τα  δικαιολογητικά.

II. Οι  δαπάνες  θα  είναι  επιλέξιμες  ΜΟΝΟ  εφόσον  πραγματοποιηθούν  μετά  τις  08.03.2016  ημερομηνία  έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης .

Επικοινωνία – Πληροφορίες‐ Ερωτήσεις

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. /2631055637/6974810785

Ενεργειακή Αναβάθμιση-Ανακαίνιση Διαμερίσματος 'Α ορόφου

Το Τεχνικό γραφείο "Αειφορία" μόλις ολοκλήρωσε την ενεργειακή αναβάθμιση-μερική ανακαίνιση  διαμερίσματος ά ορόφου στην πόλη του Μεσολογγίου.

Η ενεργειακή παρέμβαση έγινε στα ακόλουθα μέρη του διαμερίσματος:

·         Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας με διογκωμένη πολυστερίνη 7 cm

·         Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων με μονό τζάμι με θερμομονωτικά κουφώματα και ενεργειακούς υαλοπίνακες.

·         Θερμομόνωση Ξύλινης Στέγης με ορυκτοβάμβακα 6 cm.

·         Η εξοικονόμηση ενέργειας που επέφεραν οι παραπάνω αλλαγές είναι  60 %!!

 Η απόσβεση για τους ιδιοκτήτες  θα  επέλθει  σε λιγότερο από 5 έτη!!

Ανακαινίστηκε ολικώς και ο χώρος της κουζίνας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο site του γραφείου μας www.e-aeiforia.gr ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2631055637/6974810785.

ΠΡΙΝ

META


Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες, εξατομικευμένες λύσεις που μπορεί να αντιμετωπίζει το κτίριο σας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λιακατά 12

Μεσολόγγι

30200

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@e-aeiforia.gr

Web: http://www.e-aeiforia.gr

Τηλέφωνο: +30 26310 55637

Κινητό: +30 6974 810 785

×

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Ξεχάσατε τον κωδικό σας; |  Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×