+30 26310 55637   .

 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
Please select your page

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Περίοδος υποβολής από 18/12/2017 έως 28/3/2018

Eνίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Είδος ενίσχυσης
Επιχορήγηση / ΕπιδότησηΠεριοχή εφαρμογής
Όλη η Ελλάδα
Όροι και προϋποθέσεις
Ύψος επιδότησης 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. ...

Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι δικαιούχοι θα πρέπει: 
να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου
να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια
να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης
να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, 
οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, 
ξενώνες νεότητας
Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα 
– τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, 
ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια
–διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών
Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές–εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.
Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.
Επισήμανση: Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.
Τι χρηματοδοτείται
Επιδοτούμενες δαπάνες 
Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
Μεταφορικά μέσα
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
Προβολή/Προώθηση - 
Συμμετοχή σε Εκθέσεις
Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου
Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Προϋπολογισμός€ 120.000.000

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για περισσότερες πληροφορίες. 
2631055637/6974810785
Δείτε τον πλήρη οδηγό στο https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=3617


Ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη του «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον»

Ανοίγει πλέον ο δρόμος για την έναρξη του «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» τον Σεπτέμβριο και την επιδότηση της αναβάθμισης δεκάδων χιλιάδων διαμερισμάτων και πολυκατοικιών στη χώρα, με τη χθεσινή δημοσίευση σε ΦΕΚ της έγκρισης του νέου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) από τα υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Η αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ, η οποία εκκρεμούσε από το 2014, αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί μέσω κοινοτικών κονδυλιών οποιοδήποτε πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

 

Μέσω κοινοτικών κονδυλίων αναμένεται να «τρέξει» το επόμενο διάστημα ένα πρόγραμμα για την ενεργειακή εξοικονόμηση των δημόσιων κτηρίων, όπως επίσης και ένα ανάλογο έργο για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών. Και βέβαια, από πόρους της Ε.Ε. θα προέλθει πολύ μεγάλο ποσοστό από τα 292,2 εκατ. ευρώ του «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον».

Για τη σύνταξη του νέου Κανονισμού συνυπολογίσθηκαν οι βελτιώσεις στα υλικά δόμησης και στις αντίστοιχες τεχνολογίες, που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2010, όταν θεσπίσθηκε ο προηγούμενος ΚΕΝΑΚ. Αυτό σημαίνει πως εκ των πραγμάτων αυστηροποιούνται σε μικρό βαθμό τα κριτήρια κατάταξης των κτηρίων στις ενεργειακές βαθμίδες, με συνέπεια να δυσχεραίνεται σχετικά η κατάταξη ενός κτηρίου στην κατηγορία «Α» σε σχέση με το παρελθόν.

Από την άλλη μεριά, η γενική εικόνα είναι πως δεν υπάρχουν μείζονες μεταβολές στις κλιματικές ζώνες. Επίσης, δεν υπάρχουν αλλαγές ως προς την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, τα οποία όπως είναι φυσικό θα συνεχίσουν να απαιτούνται κατά την πώληση ή νέα μίσθωση ενός ακινήτου.

Πηγή: Ναυτεμπορική


Διαδικασία για την γνωστοποίηση και άδεια λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων

Διαδικασία για την γνωστοποίηση και άδεια λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων  
Eίναι πλέον γεγονός ότι από 18-05-2017 με την δημοσίευση της ΚΥΑ 16228/ ΦΕΚ 1723 Τ΄Β καταργούνται οι μέχρι σήμερα Άδειες Λειτουργίας και αλλάζει η διαδικασία με την εφαρμογή της γνωστοποίησης λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.
Η διαδικασία αυτή απευθύνεται σε επιχειρήσεις που είναι έτοιμες να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους και η δραστηριότητά τους εμπίπτει στη διαδικασία της γνωστοποίησης του Ν. 4442/2016, όπως αυτή εξειδικεύεται στις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις.
Επιπλέον, απευθύνεται σε υφιστάμενες οικονομικές δραστηριότητες που λειτουργούν έχοντας λάβει κατά το παρελθόν «άδεια λειτουργίας» και οι οποίες επιθυμούν να δηλώσουν μεταβολές των στοιχείων της δραστηριότητάς τους ή να διακόψουν τη λειτουργία τους.
Οι οικονομικές δραστηριότητες που μπορούν να ξεκινήσουν τη λειτουργία   τους   με   τη   διαδικασία   της   γνωστοποίησης,   κατ’ εφαρμογή του Ν. 4442/2016, είναι οι ακόλουθες:
Μεταποίηση Τροφίμων και Ποτών
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Αυτόματοι πωλητές
Παρασκευή και πώληση καφέ από τα  πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιιών, τα πρατήρια άρτου και τα καφεκοπτεία
Πώληση τυποποιημένων τροφίμων
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός Τουριστικών Καταλυμάτων
Τουριστικά Καταλύματα και κολυμβητικές δεξαμενές
Κολυμβητικές Δεξαμενές,  εντός  τουριστικών  καταλυμάτων που λειτουργούν υπό διαφορετικό φορέα
Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής
Η  αποστολή  της  γνωστοποίησης  πραγματοποιείται   αποκλειστικά μέσω του συστήματος NotifyBusiness (https://notifybusiness.gov.gr)
 
Ενημερωθείτε περαιτέρω τηλεφωνικά στο 2631055637/6974810785 και σε επόμενες δημοσιεύσεις στο  www.e-aeiforia.gr
 

Περισσότερα Άρθρα...

 1. "Από αναβολή σε αναβολή το «Εξοικονομώ Κατ΄ Οίκον ΙΙ"
 2. Έως το καλοκαίρι ο νέος ΚΕΝΑΚ & αμέσως μετά η προκήρυξη του 'εξοικονομώ'
 3. Πώς να αποφύγετε πρόστιμο από 1.000 € έως 10.000 € από την μη έκδοση και αναγραφή του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ΓΓΔΕ.
 4. Πρόγραμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"
 5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 6. Πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"
 7. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 8. Ενεργειακή Αναβάθμιση-Ανακαίνιση Διαμερίσματος 'Α ορόφου
 9. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ 1-1-2016
 10. ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ : Όλα τα κριτήρια και ποιους αφορούν

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες, εξατομικευμένες λύσεις που μπορεί να αντιμετωπίζει το κτίριο σας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λιακατά 12

Μεσολόγγι

30200

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@e-aeiforia.gr

Web: http://www.e-aeiforia.gr

Τηλέφωνο: +30 26310 55637

Κινητό: +30 6974 810 785

×

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Ξεχάσατε τον κωδικό σας; |  Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×